Sáng ngày 26/3/2024, trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tham dự Hội nghị Sơ kết triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Phú Yên và bàn các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trong thời gian tiếp theo của Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết triển khai Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có ông Trần Khắc Lễ – Giám đốc Sở; cùng đại diện các đơn vị: Văn phòng UBND Tỉnh, Sở Thương binh – Lao động và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, phòng GD các huyện thị thành phố, các trường THCS trên địa bàn Tỉnh; về phía Đoàn Công tác trường Cao đẳng Công Thương miền Trung có TS. Trần Kim Quyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng, Hiệu trường nhà trường, TS. Võ Thị Mỹ Nga – Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc TT Tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, và các đơn vị liên quan.

Theo Báo cáo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị, công tác Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có những bước chuyển biến rõ rệt, cụ thể:

– Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh THCS trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT đã định hướng cho các trường phổ thông thực hiện việc giáo dục hướng nghiệp, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cha mẹ học sinh và học sinh để xác định đúng hướng đi sau tốt nghiệp sao cho phù hợp với năng lực học tập của bản thân.

– Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học có liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu quả, tác dụng trên phạm vi toàn tỉnh.

– Hằng năm, 100% học sinh lớp 9 toàn tỉnh được tư vấn hướng nghiệp do nhà trường phối hợp với các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thực hiện. 100% học sinh lớp 12 các trường THPT, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh được tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh vào các trường trung cấp nghề, cao đẳng, đại học trên toàn quốc.

– Công tác quảng bá và tư vấn tuyển sinh, tư vấn phân luồng của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghê nghiệp trên địa bàn tỉnh càng ngày càng được tổ chức linh hoạt, đa dạng bằng nhiều hình thức, thiết thực, có tác dụng và đi vào chiều sâu.

TS. Trần Kim Quyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng, Hiệu trường nhà trường trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, TS. Trần Kim Quyên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng, Hiệu trường nhà trường trình bày tham luận và đưa ra một số giải pháp mà trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã làm được trong những năm vừa qua về công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho HS tốt nghiệp THCS. TS. Trần Kim Quyên cũng đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện hướng nghiệp, hỗ trợ phân luồng cho học sinh; đồng thời cũng nêu ra các đề xuất, kiến nghị cho Hội nghị.

Trong thời gian tới trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tiếp tục phối hợp với các phòng Giáo dục, trường THCS trên địa bàn Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp, nâng cao nhận thức cho phụ huynh HS và toàn xã hội về định hướng GDNN, đào tạo nhân lực theo hướng gắn với việc làm và thu nhập. Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung tiếp tục tăng cường phối hợp tập huấn đội ngũ hướng nghiệp, tâm lý trong học sinh và cho các trường THCS, THPT địa bàn tỉnh và Hỗ trợ các trường THCS, THPT tham quan và trải nghiệm chương trình đào tạo STEM tại Trung tâm phát triển giáo dục quốc tế Sunshine của Nhà trường.

Thanh Huyền