Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã quyết định ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “ Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Năm ngoái, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 là “Đưa người dân lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam”.

Còn năm nay, sợi chỉ đỏ xuyên suốt của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 là “Tạo lập và khai thác dữ liêu số để tạo ra giá trị”. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.

Và “Tháng 10 cũng được coi là “Tháng tiêu dùng số” và hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 2022 nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 hằng năm. “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số” là hoạt động hướng tới lợi ích của người dân. Người dân được thụ hưởng những kết quả thiết thực mà chuyển đổi số mang lại.

Các hoạt động cụ thể hưởng ứng Tháng tiêu dùng số bao gồm: Chính quyền nỗ lực cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Doanh nghiệp nỗ lực đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số; xây dựng nền tảng số phục vụ người dân; cung cấp sản phẩm, dịch vụ số phục vụ nhu cầu xã hội; có những chính sách ưu đãi thúc đẩy người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số; Tổ công nghệ số cộng đồng nỗ lực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” kỹ năng sử dụng các dịch vụ trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, rủi ro trên môi trường số; Người dân thụ hưởng những chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.

“Tháng 10. “Tháng tiêu dùng số” là chủ đề chung của năm 2023 được phát động diễn ra từ ngày 01/10 – 31/10/2023, cao điểm trong 10 ngày từ ngày 01/10 đến hết ngày 10/10/2023. Trong “Tháng 10. Tháng tiêu dùng số”, doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ số và đăng tải, thông báo công khai trên các Trang/Cổng thông tin điện tử, các ứng dụng (apps) của doanh nghiệp để người dân biết, sử dụng.

Để hưởng ứng và tiếp tục phát huy tinh thần chuyển đổi số trong công tác chuyên môn của Nhà Trường và cũng là cách để thực hiện và cụ thể hóa đề án Trường học thông minh, thì ngoài các đề tài, dự án… triển khai có mức độ quy mô thì mỗi cán bộ, viên chức của Trường cần tích cực khai thác các công cụ, phần mềm có sẵn và ứng dụng những cách làm thuận tiện một cách sáng tạo, tiết kiệm thời gian trên nền tảng số, giúp cho việc kết nối, xử lý nhanh chóng cho bên liên quan như HSSV, đối tác và các bộ phận trong Trường.

TS. Nguyễn Trung Hòa

Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo